Inilunsad ng CALABARZON ang Regional Training on Pedagogical Retooling in Mathematics, Language and Science (PRIMALS) Key Stage 3 sa Tagaytay International Convention Center noong Enero 13 – 18.

Nilahukan ito ng mga EPS at piling dalubguro at punong guro mula sa 20 tagapagsalita na nanguna sa pagbibigay ng dagdag na kaalaman kung paano isagawa ang LAC, pagkilala sa Learning Progression and Learning Targets in the K to 12 Spiral Math and Science Curriculum.

Ipinakilala rin sa palihan ang K.U.D na ang ibig sabihin ay Know, Understand, and Do. Ang Explicit Teaching at Bringing Techniques ay binigyang diin na magandang halimbawa at napapanahong paraan ng pagtuturo para makasabay sa dagundong na tunog ng mga mag-aaral sa baiting 4, 5 at 6 tungo sa karunungang ganap.

Matapos ang tatlong araw, ang mga dalubguro at punong guro ay pinaghiwa-hiwalay ayon sa asignaturang kanilang inirerepresenta. Layunin nito na makatutok ang bawat kalahok sa bawat asignatura.

May mga iba’t ibang uri ng aktibidad o gawain ang tulong-tulong na ginawa ng lahat na partesepante.

Malayang takayan at bigayan ng mga mahahalagang impormasyon sa bawat paksa ang nangibabaw sa pagitan ng mga tagapagsalita at kalahok na dalubguro at punong guro ng nasabing palihan.

Sa huling araw ng palihan ay nagkaroon ng mga pakitang turo sa bawat pangkat.

Ang post conference sa pagitan ng punong guro at gurong nagpakitang turo ay ipinakita rin ang tamang paraan ng pagsasagawa. Sinundan ito ng post conference sa pagitan ng punong guro at Public Schools Division Supervisor. (Jasmin P. Flores, MT-II, Dapdap Integrated School, Division of Tayabas City)