Lumahok ang CALABARZON sa Unang Pambansang Kumperensiya sa MTB-MLE sa layuning palakasin ang mga batang mag-aaral sa pamamagitan ng MTB-MLE na ginanap sa Oriental Hotel, Bataan noong Agosto 2-4.

Ang mga kalahok ay kinabibilangan ng 35 delegado mula sa 12 rehiyon sa bansa. Kabilang sa mga dumalo ang Rehiyon IV-A (CALABARZON) na pinangunahan ni RD Diosdado M. San Antonio, kasama ang Regional Chief ng CLMD at Regional EPS sa MTB-MLE, apat na Chief ng CID, 11 EPS at pitong guro mula sa iba’t ibang lalawigan ng rehiyon.

Tampok sa unang araw ng kumperensiya ang exhibit ng mga kagamitan sa MTB- MLE na nagpapakita ng best practices ng bawat rehiyon. Kabilang sa mga makikita sa nasabing exhibit ang mga sariling likhang small books, big books at iba pang mga materyal sa pagtuturo ng Mother Tongue. Isinagawa rin dito ang pagkuha ng video sa booth ng bawat rehiyon kung saan ay may piling tagapagsalita mula sa mga delegado upang ipaliwanag ang nilalaman at sinisimbolo ng mga bagay na kasama sa kanilang exhibit. Ang naturang video ay isusumite sa UNESCO.

Ang tatlong araw na kumperensiya ay hinati sa apat na sesyon na kung saan ay ibinahagi ng mga tagapagpaliwanag ang best practices at issues and concerns ukol sa Policy and Contextualization, Ortography, Materials Development and Other Learning Resources at Community Involvement. Binigyang-diin sa bawat sesyon ang kahalagahan ng paggamit ng Mother Tongue sa pagtuturo sa mga unang taon ng bata sa eskwelahan nang sa gayon ay higit na maunawaan ang mga aralin at maging daan ito tungo sa mabilis at epektibong pagkatuto ng bawat mag-aaral.

Ilan sa mga delegado mula sa CALABARZON ay may ginampanang mahalagang tungkulin sa kumperensiya, sa sesyong Materials Development and Other Learning Resources, si Dr. Pilita Villanueva, EPS ng SDO Cavite City ay naglahad ng best practices at si Dr. Enelyn Badillo, EPS ng SDO-Calamba City ay tinalakay ang issues and concerns ng kanilang rehiyon. Si Dr. Glenda Catadman, EPS ng SDO-Imus ay tumayong moderator sa Policy and Contextualization ng Region III at si Dr. Zenaida Yerro, EPS ng SDO-Laguna ay gumanap bilang Reactor na ginamampanan ni Dr. Christian Bables, EPS ng SDO-Tayabas City sa sesyong Community Involvement ng Rehiyon IV-B.  Samantalang ang butihing direktor naman na si RD San Antonio na hinalinhan ni EPS-Elena Lopez ng Rehiyon IV-A CLABARZON ang nagsilbing synthesizer sa Policy and Contextualization at Ortographies na inilahad ng CARAGA at Rehiyon IX.

Samantala, sa ikalawang gabi ng kumperensiya, kung saan ang bawat delegado ay nakabihis ng kani-kanilang kasuotang panrehiyon, isinagawa ang Gawad Parangal na kung saan ang mga rehiyong nagprisenta ng kanilang pag-aaral na ginawa ukol sa MTB-MLE ay binigyan ng sertipiko ng pagkilala at pagpapahalaga. Surpresa namang pumili ng Best in Regional Costume ang mga tagapangasiwa at nahirang sina Dr. Bables at Bb. Caperina, kapwa mula sa CALABARZON, sa indibidwal na kategorya habang nakuha naman ng Rehiyon XII ang pangkatang kategorya.

Sa huli, bawat delegasyon ay binigyan ng pagkakataon na pumili ng isang bagay mula sa exhibit na kakatawan bilang tatak ng rehiyon, ibinahagi ng CALABARZON ang localized materials na nasa anyong DYIP na iminodelo ni EPS Lopez, Regional EPS ng  MTB-MLE na binigyang paliwanag naman ni Dr. Enriquez, EPS ng SDO-Lipa.

“Sa CALABARZON isinilang ang ama ng wikang pambansa, hinubog ang katalinuhan ng pambansang bayani, naging tahanan ng utak ng himagsikan at naging duyan ng mga bayani. Ang DYIP ay tatak nating mga Pilipino, ginagamit natin itong sagisag ng paghahatid ng isang libong tuwa sa patuloy na paglinang ng kaalamang taglay ng sinusong wika tungo sa wikang Filipino,” masiglang ipinahayag ni Enriquez sa kanyang pagpapaliwanag. (Rassel A. Zarsuelo, Ipilan- Alitao Elementary School)