Matagumpay  na naisagawa ang Pambansang Kumperensiya ng Paggunita sa ika-175 taon ng Pag-aaklas ng Rehimentong Tayabas sa Intramuros sa National Historical Commission of the Philippines, Enero 19-21.

Nilahukan ang nasabing kumperensiya ng mga guro at eksperto sa larangan ng pagtuturo ng kasaysayan, kabilang na ang 24 na mga kalahok  na  ipinadala ng lungsod ng Tayabas.  Naging saksi ang mga nagsidalo   sa malalim na kahalagahan na ambag ni Hermano Puli sa Pagkamit ng Kalayaan.

Layunin ng nabanggit na  gawain na magkaroon ng kamalayan ang mga mamamayan sa buong bansa ukol sa kagitingan ni Hermano Puli.

Sa huling araw ng kumperensiya, nagkaroon ng pagpapakita ng mungkahing bantayog ni Puli na ilalagay sa lungsod ng Tayabas si Ryan V. Palad na  siya ring patuloy na nagtataguyod at namumuno na makilala si Puli sa buong bansa.  Samantala, nagsilbing huling tagapagsalita si Victor Emmanuel Carmelo Nadera Jr., Director IV ng Philippine High School for the Arts at mula rin sa lungsod ng Tayabas. Tinalakay naman niya ang “Rehimentong Tayabas at Iba Pang Kilusang Bayan” na naging inspirasyon sa mga kalahok.

Sa kabuuan, naging maayos ang daloy ng kumperensiya sapagkat nabigyan ng pagkakataon ang mga kalahok na magtanong na buong husay namang nasagot ng tagapagsalita.

Sa pag-uwi ng mga kalahok, baon nila ang mga kaalamang natutunan na maari nilang maibahagi upang lalaong mapaunlad ng mga  mamamayan sa buong bansa ukol sa kasaysayan at kagitingan ni Hermano Puli. (Jasmin P. Flores, Master Teacher II, Dapdap Integrated School)