Busina ng motorsiklo, tunog ng banda. Ganito pinasimulan ng Nasugbu East and unang araw ng early registration, Enero 26.

Nagsagawa ng pagparada ang 19 na paaralan sa elementarya, siyam na sekondarya at dalawang senyor hayskul bilang hudyat na pasimula ng palistahan ng mga eskwelahan. Nagkaroon sila ng maikling palatuntunan kasama ang mga magulang, guro at mga local na opisyal upang maisakatuparan ang napakahalagang programang ito ng kagawaran.

Nakisalamuha ang mga kinatawan ng SDS Manuela S. Tolentino na sina Ramil Ginete at Anabel Magalona, at kaalinsabay nito ang pagbisita sa iba’t ibang paaralan ng Silangang Nasugbu.

Naging maayos ang unang yugto ng early registration. Nakintal na sa isip ng mga magulang ang kahalagahan ng maagang pagpapalista. “Sa Nasugbu East Eskwela ang Bida, Edukasyon para sa lahat at walang maiiwang iba”. (Greg V. Meneses, PSDS Nasugbu East, Batangas)