“Sa Pagbasa may pag-asa”. Ang mga paaralan ng Silangang Nasugbu, elementarya at sekundarya ay nakiisa sa pambansang araw ng pagbasa.

Pinatnubayan ito ng mga pinuno ng 30 paaralan sa distrito, mga kaGURO, mga magulang upang maging makabuluhan ang nasabing gawain. Patuloy ang pagpapalaganap ng DepEd Batangas Province sa pamamatnugot ni SDS Manuela S. Tolentino, at ASDSs Catherine V. Maranan at Joepi F. Falqueza ang kahalagahan ng pagbasa. Bagamat hamon ito sa makabagong panahon at teknolohiya, hindi dapat ipagwalang bahala ang kabutihang dulot ng pagbabasa at pagpapaunlad nito.

“Kaya nating libutin ang mundo sa pagbabasa ng isang libro.” (Dr. Greg V. Meneses, PSDS Nasugbu East, Batangas)