20160912 HP5-B04D, | 1Z0-591, | 640-878, | 70-246, | HP2-T23, | ST0-237, | SG0-001, | PEGACSA71V1, | HP0-M101, | 1Z0-434, | 101, | MB6-870, | PEGACPBA71V1, | 1Z0-067, | E20-007, | 642-889, | 199-01, | C9510-317, | NS0-180, | 70-414, | 101-400, | VCP550, | ADM-201, | 300-209, | CISSP-ISSAP, | PR2F, | C4040-252, | 350-080, | MB6-702, | 70-466, | API-580, | GMAT-VERBAL, | CCA-500, | MB6-886, | C_TFIN52_66, | VCPC550, | 070-246, | 1Z0-228, | C2020-703, | 070-461, | C2010-511, | HIT-001, | C_TPLM30_66, | CQA, | 70-696, | 70-469, | 400-201, | P2170-033, | CLO-001, | 070-688, | PMI-100, | 70-483, | 70-532, | 156-215.77, | C2070-582, | AHM-250, | MA0-102, | 70-534, | 300-208, | 312-50v8, | A00-211, | 70-412, | 74-343, | 070-417, | M70-201, | MB2-708, | HP0-J73, | 1Z0-034, | 1Z0-522, | PRINCE2-Practitioner, | 1V0-605, | 2V0-621, | E20-593, | 640-722, | 70-461, | HP0-Y47, | AX0-100, | M2020-733, | JN0-102, | 70-697, | 640-911, | P2180-031, | 1Z0-535, | 312-49, | CISA, | 70-337, | 70-981, | 200-125, / 300-075, / 100-105, / 300-101, / 210-260, / 300-115, / 200-310, / 300-135, / 300-320, / 210-060, / 300-070, / 200-105, / 210-065, / MA0-102, | 70-534, | 300-208, | 70-485, | 312-50v8, | A00-211, | 70-412, | 74-343, | 070-417, | M70-201, | MB2-708, | HP0-J73, | 1Z0-034, | 1Z0-522, | PRINCE2-Practitioner, | 1V0-605, | 2V0-621, | E20-593, | 640-722, | 70-461, | HP0-Y47, | AX0-100, | M2020-733, | JN0-102, | 70-697, | 640-911, | P2180-031, | 1Z0-535, | 312-49, | CISM, | CISA, | 70-337, | 70-981, | 200-125, | 300-075, / 100-105, / 300-101, / 210-260, / 300-115, / 200-310, / 300-135, / 300-320, / 210-060, / 300-070, / 200-105, / 210-065, / C9560-568. And 190-803. And 190-950. And 190-951. And 190-802. And VCS-319. And A2150-039. And CPIM-BSP. And TFINCTAPLIXM2001. And 190-755. And ISS-003. And PDDM. And SEND. And

Buwan ng Wika, ipinagdiwang ng DepEd Tayabas

Ipinagdiwang ng Luis Palad Integrated High School, Tayabas City ang Buwan ng Wika, Agosto 29.

Ipinagdiriwang taon-taon ang Buwan ng Wikang Pambansa alinsunod sa itinakda ng Presidential Proclamation Blg. 1041, s. 1947, Regional Memorandum Blg. 328, S. 2018 at Division Memorandum Blg. 227, s. 2018.

Bumuo ang Kagawaran ng Filipino ng mga gawain kaugnay ng Pagdiriwang ng Buwan ng Wika na naaayon sa temang “Filipino: Wika ng Saliksik”.

Sinabi ni Maybelle R. Tecio, pangunahing tagapamanihala sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika, “layunin ng mga gawaing ito na hubugin, pagyamanin at paunlarin ang kakayahan ng mga mag-aaral sa iba’t ibang Kasanayang Makro.”

Namalas ang suporta ng lahat ng guro sa Kagawaran ng Filipino kasama ang mga guro sa Senior High upang maisakatuparan ang nasasaad sa plano ng gawain. Buong sigasig na kumilos ang bawat isa nang may pagtutulungan at walang pag-aalinlangan. Dahil sa mga ganitong pagkilos naging matagumpay ang lahat mula sa simula hanggang sa katapusan ng mga programa.

“Tunay na ang susi at instrumento sa pagtatagumpay ay ang pagkakaisa at pagtutulungan, lahat kumikilos…lahat gumagalaw at siyempre hindi mawawala ang paggabay ng Panginoong Lumikha na siyang nakababatid ng lahat,” pahayag ni Cynthia S. Zorilla.

Iba’t ibang gawain ang inihanda ng mga guro sa Filipino upang hubugin ang talento ng mga mag-aaral. Ilan sa mga gawaing ito ay sabayang pagbigkas, tagisan ng talino, pagtatanghal ng awitign bayan, sabayang pagbasa, poster islogan, spoken poetry, sayaw interpretasyon, wika corner at galeriya, puppet show, deklamasyon at awit, pagbuo ng maikling pelikula, pagbuo ng saliksik, pagsulat ng photo poem, pagbuo ng photo essay, paglikha ng sariling epiko at komiks.  (Cynthia S. Zorilla, Head Teacher III; Niel Orven A. Talavera, SST – III )

 

This might interest you: