“Sabay-sabay tayong mag… Duck, Cover, Hold.” Ito ang katagang maririnig sa pangkalahatang earthquake drill noong Hunyo 29. Nakiisa ang 19 na paaralan sa elementarya, siyam na Junior High School at dalawa Senior High School ng Nasugbu East sa isinagawang earthquake drill. Layunin ng programang ito na maipamulat sa mga mag-aaral ang kahandaan sa sakuna. Nagbahagi ang mga school disaster risk reduction coordinators ng mga paalaala sa mga mag-aaral at mga guro ng mga pangunahing dapat gawin sa panahon ng kalamidad. Ika nga nila, “iba ang may kahandaan at kaalaman para sa kaligtasan.” (Dr. Greg V. Meneses, PSDS Nasugbu East, Batangas)