20160912 HP5-B04D, | 1Z0-591, | 640-878, | 70-246, | HP2-T23, | ST0-237, | SG0-001, | PEGACSA71V1, | HP0-M101, | 1Z0-434, | 101, | MB6-870, | PEGACPBA71V1, | 1Z0-067, | E20-007, | 642-889, | 199-01, | C9510-317, | NS0-180, | 70-414, | 101-400, | VCP550, | ADM-201, | 300-209, | CISSP-ISSAP, | PR2F, | C4040-252, | 350-080, | MB6-702, | 70-466, | API-580, | GMAT-VERBAL, | CCA-500, | MB6-886, | C_TFIN52_66, | VCPC550, | 070-246, | 1Z0-228, | C2020-703, | 070-461, | C2010-511, | HIT-001, | C_TPLM30_66, | CQA, | 70-696, | 70-469, | 400-201, | P2170-033, | CLO-001, | 070-688, | PMI-100, | 70-483, | 70-532, | 156-215.77, | C2070-582, | AHM-250, | MA0-102, | 70-534, | 300-208, | 312-50v8, | A00-211, | 70-412, | 74-343, | 070-417, | M70-201, | MB2-708, | HP0-J73, | 1Z0-034, | 1Z0-522, | PRINCE2-Practitioner, | 1V0-605, | 2V0-621, | E20-593, | 640-722, | 70-461, | HP0-Y47, | AX0-100, | M2020-733, | JN0-102, | 70-697, | 640-911, | P2180-031, | 1Z0-535, | 312-49, | CISA, | 70-337, | 70-981, | 200-125, / 300-075, / 100-105, / 300-101, / 210-260, / 300-115, / 200-310, / 300-135, / 300-320, / 210-060, / 300-070, / 200-105, / 210-065, / MA0-102, | 70-534, | 300-208, | 70-485, | 312-50v8, | A00-211, | 70-412, | 74-343, | 070-417, | M70-201, | MB2-708, | HP0-J73, | 1Z0-034, | 1Z0-522, | PRINCE2-Practitioner, | 1V0-605, | 2V0-621, | E20-593, | 640-722, | 70-461, | HP0-Y47, | AX0-100, | M2020-733, | JN0-102, | 70-697, | 640-911, | P2180-031, | 1Z0-535, | 312-49, | CISM, | CISA, | 70-337, | 70-981, | 200-125, | 300-075, / 100-105, / 300-101, / 210-260, / 300-115, / 200-310, / 300-135, / 300-320, / 210-060, / 300-070, / 200-105, / 210-065, / C9560-568. And 190-803. And 190-950. And 190-951. And 190-802. And VCS-319. And A2150-039. And CPIM-BSP. And TFINCTAPLIXM2001. And 190-755. And ISS-003. And PDDM. And SEND. And

Tipas NHS, Ginunita ang Araw ng Kalayaan 2016

 “Nais kong ipakita sa mga nagkakait sa atin ng patriotismo na alam natin ang mamatay para sa ating bayan at mga paniniwala.” -Dr. Jose P. Rizal

Tunay ngang hindi matatawaran ang kontribusyon ng ating mga bayani. Hindi isang biro ang magsakripisyo at iwanan ang pamilya  para sa bayan. Kaya naman  ngayong ika-118 pagdiriwang ng kalayaan ay  nagsagawa ang Mataas na Paaralan ng Tipas ng paggunita para sa  mahalagang araw na ito. Ang tema ngayong taon ay “  Kalayaan  2016 – Pagkakaisa, Pag-aambagan, Pagsulong”. Sa pamamagitan ng isang taimtim na panalangin sa pamumuno ni Gng. Catherine P. Reyes pinasimulan ang programa at ang pag-awit ng Lupang Hinirang sa pagkumpas ni Gng. Ma. Theresa S. Paran. Nangibabaw ang espiritu ng pagkamakabayan nang awitin ng mga piling mag-aaral at guro ang “Pilipinas kong Mahal”. Nagbigay ng mensahe ang punungguro ng paaralan na si Gng. Hazel Y. Manalo na lalong nagpasidhi ng damdaming nasyonalismo ng mga tagapakinig. Ibinahagi ni G. Elmer G. Samarita, guro sa Araling Panlipunan ang kasaysayan ng ating bansa sa pagkamit ng ating kalayaan. Nagkaroon din ng isang paligsahan sa mga guro na may pinakamagandang kasuotan. Ipinakita nila ang kanilang magandang kasuotan nang  may pagmamalaki. Pumili ng walo at mula dito ay natira na lamang ang tatlo. Nakuha ni Gng. Agnes J. De Chavez  ang ikatlong puwesto. Ang ikalawang pwesto naman ay nakamit ni Gng. Maria Crezelda G. Tañaquin. At iginawad kay Gng. Melanie A. Borjal ang pinakamagandang kasuotan sa pagdiriwang. Sa kabuuan ay naging matagumpay ang paggunita ng Araw ng Kalayaan dahil sa pagkakaisa, pag-aambagan at pagsulong ng  damdaming makabayan upang mapanatili natin ang ating tinatamasang kalayaan at maiparanas din ito sa mga  susunod na henerasyon.

Cavirtusio

This might interest you: